ZIMEI CONCERT 2012
The Tasteful Music Party
Elegant Soul Time

   
 

 
   
    More Pictures.....  
 
 
 
  逍遙樂宴風雅頌  
 

子媚2012音樂會

 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 


 
               
  Masters of Ceremony: Amy Tong
Performers:

Chinese Orchestra Ensemble, Zimei Guzheng Group, Hongzhao Zhong, Guangming Ma, Xiaohong Wu, James Wei,Zhengqiu Ma, Bing Sun, David An, Yan An
Hailey Chu, Qian Li, Kiki Liu, Stacy Feng,Michelle Tang, Valeria Xu,Carol Chen,Elizabeth Kuang,Savannah Grier